Balsemien

De volken bij de rivieren halen goed op de Balsemien. De jonge volken groeien op deze bijenstand nog mooi uit tot sterke wintervolken op 20 ramen. De doorbroeders doneren regelmatig een paar ramen Balsemien-honing welke worden ingehangen bij de volken op andere buitenstanden waar weinig meer te halen is. Na 20 juli is de honing voor de bijen. Dat geeft ons de gelegenheid om de volken te ontdoen van de Varroa. De volken gaan dan met gezonde winterbijen de winter in🐝

Verval en tijdwinst

Om verbeteringen toe te passen in de koninginnenteelt en de vermeerdering van de volken gaan wij komend jaar een 20 tal koninginnen bevruchtingsvolkjes opzetten. Daardoor krijgen wij gedurende het teeltseizoen de beschikking over geselecteerde, bevruchte gemerkte koninginnen welke direct in de jonge volken ingebracht kunnen worden bij de opzet.

De ervaring heeft geleerd dat een schudzwerm in aantal bijen afneemt voordat de jonge koningin goed aan de leg is en er weer jonge bijen geboren worden. Ook worden niet alle jonge koninginnen bevrucht dus er vallen jonge volken af. Om dit op te vangen krijgen de schudzwermen volgend jaar direct een jonge bevruchte leggende koningin. Daarmee kan het jonge volk direct verder en dat geeft het volkje drie weken meer tijd om uit te groeien naar de winter met minder verval. Alleen de grootste koninginnen worden opgezet in de moeder/bevruchtingsvolkjes. Ze worden als ze goed aan de leg zijn gecontroleerd, geknipt en gemerkt. Het geeft meer controle over de kwaliteit van de koninginnen en de jonge volken.